Babér Bérszámfejtő program

Minden igényt kielégítő bérszámfejtő szoftver, mely alkalmas a néhány fős cégek vagy akár több ezer alkalmazottat foglalkoztató óriás vállalatok számfejtésére.

Cégünk akciósan minden bérszámfejtő program mellé egy Raktár szoftvert és egy Számlázó szoftvert ad ajándékba, ezen kívül egyedi szoftver rendelése esetén 10% kedvezményt biztosítunk (az egyedi szoftver kedvezmény kizárólag új szoftverre vonatkozik, jelenlegi.kész szoftverek bővítésére nem).

A BaBér bérügyviteli rendszer egy, a mai kor követelményeinek megfelelő környezetben kifejlesztett Windows alapú programcsomag.
A fejlesztéskor az a cél vezetett bennünket, hogy a rendszer olyan eszközzel és platformon készüljön, ami hosszú időre garantálja, hogy az ily módon készült program technológiailag nem amortizálódik.

Az adatbázis pedig MS SQL2005. Ezzel biztosítani tudjuk azt, hogy Felhasználóinknak nem kell külön licenceket vásárolniuk, ezzel nagy költségekbe verniük magukat csak azért, hogy egy bér programot működtethessenek.

A termék 2000. évben történő piaci megjelenése óta több száz cég választotta programunkat. Közöttük megtalálható a néhány fős cégtől a 16.000 fős nagyvállalatig, a termelő cégtől a könyvelő irodáig minden fajta cég.

A program:

 • Használható önálló gépen és hálózatban egyaránt.
 • Képes több telephely és azon belül több szervezeti egység vonatkozásában kezelni a dolgozókat.
 • A Felhasználó igényeinek megfelelően paraméterezhető, ugyanakkor nem kell elveszni a beállítások erdejében, hiszen a program egy olyan alapbeállítással kerül telepítésre, mely azonnal lehetővé teszi a jogszabályok alapján történő munkát.
 • A program moduláris felépítésű, az egyes modulok egymástól függetlenül is használhatóak. Ugyanakkor közös adatállományból dolgoznak, tehát egy adatot elég egyszer felvinni a rendszerbe és az utána elérhető.
 • Képes mind a sávos, mind a göngyölített adószámítási eljárást használni.
 • Jogosultsági rendszere lehetőséget ad az illetéktelen elérések letiltására.
 • Több féle lehetőséget is biztosít a dolgozók adatainak mentésére, illetve visszatöltésére.
 • Kezelése megfelel az egyéb Windows alapú programoknál megszokottakkal, ugyanakkor lehetőség van a program billentyőzetről történő kezelésére is.

Bér modul

A modul a dolgozókról nyilvántartható több száz adat segítségével egy komplett adat nyilvántartáson túl széles körű lehetőséget ad az alkalmazandó foglalkozási jogviszonyok a bérformák a jövedelemtípusok az adózási módok és listázások tekintetében.A modul alkalmas minden féle foglalkozási jogviszonyban alkalmazott dolgozó alap és alapbéren kívüli egyéb rendszeres és nem rendszeres juttatásainak számfejtésére. Az alapbér meghatározható valutában is, illetve a programban folyamatosan megjeleníthető Euróban is.
Az egyes bérelemek és levonási jogcímek a programban szabadon beállíthatóak és bővíthetők.

A program kezeli:

 • A havi és órabéres bérezési formát.
 • A távollétekre a távolléti díjat vagy az átlagkeresetet.
 • A sávos vagy a göngyölített adózási módot.
 • A személyi jövedelemadó elszámolást.
 • A levonások jogszabály által előírt sorrendjét.
 • A főálláson kívüli jogviszonyokat és azok kifizetéseit.
 • A jelenlét adatok nyilvántartását.
 • A magán nyugdíjpénztári levonásokat és a vállalti hozzájárulást.
 • Az önkéntes nyugdíjpénztári levonásokat és a vállalti hozzájárulást.
 • A nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék levonását a maximum járulékalap figyelésével.

A program elkészíti:

 • A munkabér kifizetési jegyzékeket, bérösszesítőt és bérkartont.
 • A pénzintézeti átutalást mágneslemezen.
 • A TB összesítő segédletét.
 • Adatszolgáltatást a Nyugdíjpénztárak felé.
 • A kilépő dolgozók adatszolgáltatásait.
 • Havi ki- belépők jelentése OEP felé.
 • Állami Pénztár Felügyeleti jelentés.
 • Magán nyugdíjpénztári adatszolgáltatások.
 • 2006-tól meglévő havi bevallásokat.
 • Adatátadás NYENYI programnak.
 • Főkönyvi feladás papíron, igény szerint file-ban a főkönyvi program felé

Munkaügyi modul

A modul valóban széles körű adattartalommal ad segítséget a munkaügyi feladatok ellátásához. Az alkalmazott képek egy része közös a Bér moduléval. A munkaügyi előadónak lehetősége van felvinni, illetve megtekinteni a dolgozót érintő munkaügyi- és bér adatot is. A modulban a bér modul adatain kívül újabb több száz adat felvitelére van lehetőség. Igyekeztünk minden olyan munkaügyi kategóriát beépíteni a rendszerbe, ami előfordulhat a munkavégzés során.
A modul számolja a dolgozók részére járó alap- és pótszabadság napokat. Ezt teljes körűen minden tényező figyelembe vételével teszi. A kiszámolt szabadság napok több féle listán – köztük Szabadság értesítőn is – kinyomtathatóak.
A modul segítségével elkészíthető több féle bizonylat, mely a dolgozók ki-, belépésével és egyéb értesítésekkel kapcsolatos (pl. Munkaszerződés, Megbízási szerződés, Elbocsátó papír stb.). Lehetőség van a dolgozó önéletrajzának és fényképének tárolására is. A program elkészíti a KSH által előírt statisztikákat (pl. havi munkaügyi jelentés, májusi statisztika)
A program elkészíti a foglalkoztatottak be- illetve kijelentését APEH formanyomtatványon. (T-1041)

Táppénz modul

A bér- és munkaügyi adatok figyelembe vételével elbírálja és számfejti a táppénzes időszakra járó juttatásokat. Automatikusan végzi a táppénzalap, osztószámok, jogosultsági százalékok megállapítását. A mindenkori jogszabályoknak megfelelően az előző munkahelyek és biztosításban töltött idők figyelembe vételével elbírálja a táppénz mértékét, és folyósításának idejét. Elkészíti a TB-nek szóló kimutatásokat, így a táppénz statisztikát, adatmegállapító lapot, fizetési jegyzéket.

Egyedi modulok

Riporter modul

A BaBér program tartalmaz jó néhány előre elkészített listázási lehetőséget. Sok cégnél azonban olyan egyedi vezetői / adatszolgáltatási igényt kell kielégíteni, melyek előre nem tudhatóak. Ezért készült a Riporter modul, mely a négy alapmodul összes adatának lekérdezésére ad lehetőséget. Mi magunk választhatjuk meg a listázandó adatok körét, melyekkel matematikai műveletek is végezhetők (pl. oszlopok összeadása). Szintén kiválaszthatóak és szabadon szerkeszthetőek a szűrési szempontok, melyek szerint a dolgozói állományt ki akarjuk választani. Ugyanígy lehetőség van a megjelenítés rendezési sorrendjének meghatározására. Az elkészült lista kérhető txt, Word vagy Excel formátumban.

Munkaszámos modul

A bérköltségek költséghelyre történő bontását az alap program tartalmazza, de néhány termelő cég a könyveléshez a béradatokat nem csak költséghelyre szeretné megbontani, hanem munkaszámra is. Ez a modul lehetőséget ad arra, hogy a már leszámfejtett béreket ledolgozott idő, vagy százalék arányában felosszuk. Ezt a modult kell használni abban az esetben is, ha a dolgozó költséghelyet vált hónap közben.

Dotációs modul

Néhány cég arra alakult, hogy megváltozott munkaképességű dolgozókat foglalkoztasson. Ehhez korábban Állami Dotáció néven kaptak hozzájárulást az államtól. Ennek neve 2007 óta Bértámogatás. Ezen támogatás kiszámolásához és igényléséhez nyújt segítséget ez a modul.

Munkaszerződés modul

A modul készítésekor a munkaszerződések könnyebb előállítása volt a cél. Azóta cégeink minden egyéb (kör)levelezésre is használják. A modulban előre elkészíthetőek nyomtatvány formák, melyeket mi szerkeszthetünk a Word-höz hasonló felületen. Az ilyen módon elkészített és eltárolt sablonokkal később Munka-, illetve Megbízási szerződéseket, dolgozóknak szóló leveleket készíthetünk.

Munkaruha modul

A modul lehetőséget ad arra, hogy saját munkaruha szótár kialakítása után dolgozóhoz méret-, darabszám-, kihordási idő… stb. alapján hozzárendeljük a munkaruhákat. A felvitt adatok alapján Rendelési lista készíthető az újonnan belépő dolgozóknak, illetve a lejáró ruhákról. A dolgozó kilépése esetén a le nem adott munkaruhák maradvány értékét a dolgozótól levonja.

Külszolgálat modul

A alap bérprogramban is van lehetőség felvinni a kiküldetéssel, külszolgálattal kapcsolatban adott juttatásokat. Amennyiben a törvény szerinti napi limitet nem haladja meg a díj, akkor a program automatikusan szét is bontja adóköteles és adómentes részre. Amennyiben a napi adómentes limitet meghaladó díjakat adnak nagyobb létszámú dolgozónak, akkor célszerű ezt a modult használni. A szükséges adatok (árfolyam, indulás, érkezés, stb.) felvitele után a program kiszámolja az adóköteles illetve adómentes részt és átadja a Bér modulnak számfejtésre.

Jelenlét modul

A modulban lehetőség van műszakokat definiálni (Kezdete, vége, pótlékolás, túlmunka, ebédszünet, stb.). A kialakított műszakokból műszakrendeket lehet összeállítani, ezeket a műszakrendeket pedig hozzá lehet rendelni dolgozókhoz. Amennyiben a dolgozó munkanapjának kezdete és vége nem tér el a műszakban definiálttól, akkor nincs szükség a napi munkaidő adatok rögzítésére sem. Egyébként szükséges rögzíteni a napi mozgásokat. Az ilyen módon felvitt adatokból a modul hónap végén kiszámolja a ledolgozott időt, a műszakpótlékokat és túlmunka pótlékokat.

Cafetéria modul

A modul a Cafetéria rendszerének megfelelően lehetőséget ad több VKBJ felvételére a rendszerbe és ezek hozzárendelésére a dolgozóhoz. Természetesen figyeli az erre szánt keret túllépését, valamint a modul visszajelzést kap a ténylegesen kifizetett juttatásokról és kezeli a tervezettől való eltérést is.

Bérlet modul

A modulba dolgozókhoz hozzárendelhető MÁV, Volán és BKV bérlet. A felvitt adatok a cég bérlettel kapcsolatos elszámolási módszerének megfelelően a Bér modulban megjeleníti az adatokat vagy levonás, vagy jövedelem címen. Újonnan belépett dolgozóknak külön rendelési lista készíthető, kilépő dolgozónál a visszavétel megoldható.

Szabadság tervezés

A modul lehetőséget ad a szabadságok egy évre való előre megtervezésére, akár úgy is, hogy ezt az illetékes munkahelyi vezető teszi meg. A modul az adatrögzítés folyamán folyamatos visszajelzést ad a szabadságolások miatti állomány feltöltöttségről. Az ilyen módon felvitt adatokat lehetőség van ellenőrizni a napi tényleges jelenlétekhez. Hónap végén a modul átadja a jelenlét adatokat a Bér modulnak.

E-Jelenlét modul

Az e-jelenlét program elsődleges célja, hogy a központtól távoli helyeken dolgozó munkavállalók idő és jövedelem adatait rögzíteni lehessen olyan módon, hogy az a világ bármely részéről elérhető legyen. (E-Jelenlét modul részletes leírása itt)

A program hardver igénye:

Minimális konfigurációJavasolt konfiguráció
1400 MHz processzor2800 MHz processzor
128 Mbyte memória (RAM)512 Mbyte memória (RAM)
Mátrix nyomtatóLézer nyomtató
Operációs rendszer:
Windows 2000 / XP lehetőség szerint magyar nyelvűek. Hálózati alkalmazásban lehetőleg dedikált szerver.
Scroll to top

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás